ASPIRE logo Tempus logo

Welcome

«ASPIRE» (Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը) ծրագիրը համակարգվում է Թբիլիսիի Իլիա պետական համալսարանի կողմից եւ ներառում է 14 բարձագույն ուսումնական եւ վերապատրաստում իրականացնող հաստատություններ եւ հասարակական կազմակերպություններ Հայաստանից, Վրաստանից, Իռլանդիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից եւ Սլովակիայից: “ASPIRE” ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել հատուկ կարիքներով մարդկանց՝ ներառական կրթությանը եւ ամենօրյա հասարակական կյանքին հասանելիության իրավունքները, պայքարել հատուկ
կարիքներով մարդկանց հանդեպ խտրականության դեմ` տարածելով իրազեկվածություն եւ հավանություն առաջացնելով հասարակության շրջանում` համաձայն Բոլոնյան գործընթացի եւ ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիայի: